środa, 9 września 2015

Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

www.adamowicz.pl 

Cykl Grand Prix Trójmiasta rozpoczniemy w tym roku z dużym rozmachem. Sam Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz objął nad nim patronat honorowy. Cieszymy się mogąc przekazać Wam tę informację!
Przybliżymy wszystkim sylwetkę Prezydenta Miasta Gdańska (źródło: http://www.adamowicz.pl/moj-zyciorys):

I: RODZINA I EDUKACJA
 • 2 XI 1965 urodzony jako drugi syn Teresy i Ryszarda Adamowiczów, rodziny przesiedlonej w 1946 r. z Wilna. Ojciec Ryszard – ekonomista z wykształcenia – całe życie przepracował w bankowości. Był społecznikiem, angażował się w odbudowę kościoła Św. Katarzyny. Matka Teresa (z domu Stuńdzia), także ekonomistka, pracowała jako księgowa. Ma brata Piotra (ur. 1961) z wykształcenia historyka, w latach 70. XX w. działacza Ruchu Młodej Polski, internowanego w stanie wojennym.
 • 1972-1980 Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku
 • 1980-1984 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. W szkole średniej włączył się w konspirację solidarnościową. Był kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych. W latach 1984-1986 był współwydawcą i drukarzem podziemnego pisma uczniów I Liceum „JEDYNKA”.
 • 1984-1989 Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim (1985-1987) był współwydawcą i drukarzem podziemnego pisma studentów „ABC”.
 • 1993-1996 Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zakończona zdanym egzaminem radcowskim
 • 1999 Ślub z Magdaleną Abramską. Żona jest doktorem praw, specjalistą prawa morskiego, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Mają dwie córki; Antonina ur. w 2003 r. Teresa ur. w 2010 r.
II: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNA DO 1989 r.
 • 1982-1988 kolporter wydawnictw podziemnych (wydawanych poza cenzurą PRL) m. In. „Tygodnik Mazowsze”, „Rozwaga i Solidarność”, „Przegląd Polityczny”, „Polityka Polska”, „Krąg”, „Nowe”, „Oficyna Literacka”, „Spotkanie”, „Pokolenie”, „CDN”, „Głos”
 • 1984-1986 współwydawca, drukarz podziemnego pisma uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku pt. „JEDYNKA”
 • 1985-1987 współwydawca i drukarz podziemnego pisma studentów Uniwersytetu Gdańskiego pt. „ABC”
 • 1984-1985 członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UG z ramienia samorządu studentów
 • Czerwiec 1987 członek Diecezjalnej Służby Porządkowej „Semper Fidelis” – pełnił służbę na spotkaniu Ojca Świętego Jana Pawła II z młodzieżą na Westerplatte
 • Maj 1988 współorganizator strajku okupacyjnego studentów na Uniwersytecie Gdańskim i przewodniczący Studenckiego Komitetu Strajkowego
 • 1987-1989 współzałożyciel pierwszych jawnych stowarzyszeń opozycyjnych wobec władz PRL: Klubu Myśli Politycznej „Dziekania” w Warszawie, Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego, Stowarzyszenia „Kongres Liberałów”, Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego
 • 1988- 1989 Współorganizator pierwszego i drugiego zjazdu- Kongresu Liberałów (współpraca z Janem Krzysztofem Bieleckim, Donaldem Tuskiem, Januszem Lewandowskim, Jackiem Merklem i Lechem Mażewskim)
III: PRACA ZAWODOWA
 • 1985-1990 dorywcza praca fizyczna na zlecenie Spółdzielni „Techno-Service” w Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej i Remontowej
 • 1987-1990 pracownik gospodarczy – stróż nocny w Gdańskim Towarzystwie Naukowym
 • 1989-1998 nauczyciel akademicki – asystent na Wydziale Prawa i Administracji UG w katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego
 • 1990 pracownik Wojewódzkiego Biura Poselsko-Senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Gdańsku (obsługa m.in. Bogdana Lisa, Lecha Kaczyńskiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego)
 • 1990-1993 prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów w dn. 19 listopada 1990 r.
 • Od 1998 - nadal Prezydent Miasta Gdańska
IV: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNA OD 1989 r.
 • 1989 animator Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w województwie gdańskim, szkoleniowiec z zakresu samorządu terytorialnego
 • 1990-2010 fundator i założyciel Fundacji Budowy i Rozwoju Ośrodka Reumatologicznego w Sopocie
 • 1990-1994 Radny Miasta Gdańska (wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”), w Radzie Miasta odpowiedzialny za napisanie Statutu Miasta Gdańska, przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, członek Komisji Rewizyjnej
 • 1990-1994 delegat Miasta Gdańska do Sejmiku Samorządowego, w latach 1990-1991 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Gdańskiego
 • 1990-1991 organizator i pierwszy przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Gdańskiego (instancja odwoławcza od decyzji administracyjnych wójtów, burmistrzów i prezydentów z terenu województwa)
 • 1990-1993 współzałożyciel i członek władz wojewódzkich oraz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego
 • 1991-1998 członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Gdańskim
 • 1993-1997 członek władz wojewódzkich i krajowych Partii Konserwatywnej
 • 1994-1998 Radny Miasta Gdańska II kadencji (wybrany z listy Komitetu Wyborczego Unia Wolności-Partia Konserwatywna) Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
 • 1997-2002 członek władz wojewódzkich i krajowych Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL)
 • 1998-2002 Radny Miasta Gdańska III kadencji wybrany z listy SKL, będącego uczestnikiem Akcji Wyborczej Solidarność wybrany na Prezydent Miasta Gdańska przez Radę Miasta Gdańska
 • 2002 współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, utworzonej przez część członków SKL
 • 2002 wybrany w wyborach bezpośrednich na Prezydenta Miasta Gdańska (72% głosów poparcia w II turze)
 • 2006 wybrany w wyborach bezpośrednich na Prezydenta Miasta Gdańska (w I turze większością 60,87%, 96.485 głosów)
 • 2007 wybrany przez prezydentów 12 największych miast Polski na Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich
 • 2010 członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej
V: INNE OBOWIĄZKI
 • 1992 – 2003 członek Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie
 • 1997 – 2000 członek Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Gdańsku
 • 2004 – 2006 członek Pomorskiego Komitetu Sterującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego
 • 2004-2006 członek Zespołu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
 • Od 2005 członek Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Od 2007 przewodniczący Rady Nadzorczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Od 2007-2012 przewodniczący Pomorskiego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 • Od 2011 po wielu latach zabiegów o utworzenie metropolii, zainicjował powstanie Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, którego został prezesem.
 • Od 2011 członek zgromadzenia przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej Komitet Regionów.
VI: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
 • Od 1998 wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Od 2001 wraz żoną wspiera osierocone dziecko z Ruandy w ramach „Adopcji serca” prowadzonej przez „Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI”
 • Honorowy krwiodawca – oddał 6,5 litra krwi (stan na lipiec 2010)
 • Od 2004 prywatnie funduje stypendia dla dwóch gdańskich uczniów
 • Od 1991 członek Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego Oddział Gdańsk
 • W roku 1996 i 1999 fundator dwóch dzwonów na carillonach kościoła Św. Katarzyny i Ratuszu Głównego Miasta
VII: PUBLIKACJE
 • „Gdańsk jako wyzwanie”, wyd. Słowo, Obraz, Terytoria 2008 i wielu artykułów o tematyce samorządowej, metropolitalnej i regionalnej
 • „Solidarność” i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989) (praca zbiorowa), Instytut Konserwatywny im. E. Burke’ a, Gdańsk 1995.
 • Zespół metropolitalny: zarys koncepcji (praca zbiorowa), Instytut Konserwatywny im. E. Burke’a, Gdańsk 1993
 • Liczne artykuły o tematyce samorządowej i metropolitalnej na blogu www.adamowicz.pl
VIII: INNE
 • Uzyskał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenie upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” na okres do 2015 r.
IX. ODZNACZENIA I NAGRODY:
 • 2001 Złoty Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” (Za Kościół i Papieża) nadany przez Papieża Jana Pawła II (najwyższe odznaczenie Kościoła Katolickiego nadawane, jakie może otrzymać osoba świecka)
 • 2003 Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
 • 1995 Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP
 • 1996 odznaka „Przyjaciel Dziecka” nadana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • 1997 złota odznaka Polskiego Towarzystwa Zapaśniczego
 • 2001 Srebrna Odznaka- Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej Sportu
 • 2002 Odznaczenie „Fideliter et Constanter” („Wiernie i Wytrwale”) za wspieranie działań na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych, przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • 2003 Złota Odznaka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • 2004 Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji” nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • 2005 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • 2005 Medal of Merit of Lions Club
 • 2009 Odznaczenie „Missio Reconciliationis” nadane przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania”
 • 2007 Medal „PRO MEMORIA” nadany przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • 2007 Tytuł „Europejczyka Roku 2007” nadany przez kolegium redakcyjne „Monitora Unii Europejskiej” i Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie
 • 2008 Odznaka Honorowa Związku Sybiraków
 • 2010 Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP
 • 2010 Medal Św. Wojciecha w uznaniu za wybitne zasługi dla Gdańska
 • 2010 Róża Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce, przyznana przez sześć ogólnopolskich korporacji samorządowych z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce
 • 2010 Order Polonia Restituta
 • 2011 Nagroda im. Grzegorza Palki
 • 2012 Kawaler Orderu Legii Honorowej
 • 2013 Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu za Zasługi Cywilne przyznany w imieniu Jego Królewskiej Mości Juana Carlosa I – Króla Hiszpanii
 • 2013 Szabla Kilińskiego
 • 2014 Order Krzyża Ziemi Maryjnej, najwyższe odznaczenie przyznawane obcokrajowcom, przyznane przez Prezydenta Estonii


www.adamowicz.pl